Tài khoản
  • Số tài khoản: 31310001241291
  • Chi nhánh BIDV bắc Sài Gòn
  • Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại học Tài chính Marketing
cơ sở Q.7
  • 028.2262.3355
  • Phòng A.105, 27 Tân Mỹ, P. Tân Thuận Tây, Q.7
cơ sở Q.9
  • 028.6681.4000
  • Phòng C.009, Đường 385, Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.Thủ Đức
Tân Bình
cơ sở 2C
  • 028.6683.6669
  • Phòng B.001, 2C Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình